Nirop Tuza Ghetana Marathi Kavita

निरोप तुझा घेताना लागे ठेच मनी
तुझे रूप तुझा संग जागे मग लोचनी

निरोप तुझा घेताना बघते मागे वळूनी
डोळ्यातील मोती मनाचे अंगण जाते मग भरुनी

निरोप तुझा घेताना मिटते मी पापणी
अंधार हि येई तेव्हा चेहरा तुझाच घेउनी

निरोप तुझा घेताना पाऊस गातो गाणे
चातकाप्रमाणे मीही मग तुझ्या आठवणीत न्हाते


View All Nirop Marathi Kavita


 

Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *