New Year Marathi Kavita

Calendar – Marathi New Year Poem by Rajesh Khakre | कॅलेंडर


ईतर दिवसांसारखाच असतो हा ही दिवस
तसाच उगवतो अन तसाच मावळतो

तरीही त्यावर असतो
नव्या नवतीचा तजेला

या दिवशी उगवणारा सूर्य घेऊन येतो
आशेच्या नव्या किरणांचा नजराणा

त्यावर असते नवीन वर्षाची नव्हाळी
अन सोनेरी स्वप्नांची झळाळी

म्हणूनच ईतर दिवसांसारखाच नसतो हा दिवस
तो असतो नव्या वर्षाचा आरंभ
नव्या स्वप्नांचा प्रारंभ

कवी : UNKNOWN


Happy New Year Marathi SMS

 

Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *