Mangalagaur Ukhane

सौभाग्यकांक्षिणी करतात गौरईची पुजा,
…. रावांचे नाव घेऊन घेते मी रजा


पुण्यकर्म केले असता राहतात जन्मो जन्मीच्या गाठी,
…. रावांचे नाव घेऊन जाते मी ग़ौरी पुजनासाठी


हंसराज पंक्षी दिसतात हौशी,
…. रावांचे नाव घेते मंगळागौरीच्या दिवशी


 अंबाबाईच्या देवळात हळदी कुंकुवाच्या राशी
…. रावांच नाव घेते मंगळागौरीच्या दिवशीLeave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *