Malvani Jokes

बाई : अरे एवढे दिवस खय होतस रे शाळेत नाय इलस तो?
बंड्या : बाई माका बर्ड फ्लू झालो हुतो ना, म्हणून मी इलय नाय शाळेत
बाई : पण यो तं पक्ष्यांका होता ना, तुका कसो झालो रे?
बंड्या : गे तु कधी माका माणसात मोजलस? बगुचा तेव्हा माका कोंबडो बनवुन बाहेर उभी करतस


बंड्याची गर्लफ्रेंड : जानू उद्या माझो Birthday आसा
बंड्या : डार्लिंग, ऍडव्हान्स मदेन तुका Happy Birthday
बंड्याची गर्लफ्रेंड : GIFT काय दितलस?
बंड्या : बोल तुका काय होया?
बंड्याची गर्लफ्रेंड : रिंग
बंड्या : ठीक आसा, RING दितलय, पण call उचलु नकोस, आधीच BALANCE कमी आसा


Malvani माणूस: ओ पुजाऱ्यानु, यंदाच माझी “बायपास” झाली असा. तो नवस फेडायला मी आज मंदिरात इलंय. जरा देवाक जोरदार गाऱ्हाणा होऊन जाऊ द्या
पुजारी: बा देवा महाराजा, यांची `बाय’ यंदा ‘पास’ झाली असा. तशी ती दरवर्षाक होऊ दे रे महाराजा


ही दुनिया गोल आसा.. पुरावो होयो?
झुरळ उंदराक घाबरता,
उंदिर मांजराक घाबरता,
मांजार कुत्र्याक घाबारता,
कुत्रो माणसाक घाबारता,
माणुस आपल्या बायकोक घाबारता,
आणि बायको झुरळाक !
(ह्या चक्र असाच फिरत रवता)


Malvan एअरवेज मधली हवाई सूंदरी एका पॅसेंजराक ईचारता: सर, आपण जेवणात काय घेतालास?
पॅसेंजर: कांद्याची भजी, वाटाण्याची उसळ, वडे, भोपळ्याची भाजी, कोशिंबीर डाळ भात आणि खीर
हवाई सूंदरी: सर, आपण ईमानात आसास. आपल्या बापाशीच्या श्राद्धाचा ज्यावान जेवूक नाय इलात


मोरूची बायको मोरूक ईचारता : बघलास शिलाचो नवरो रोज संध्याकाळी तीका फिराक घेऊन जाता, तुम्ही असा कधी केलास?
मोरू : मी तीका तीन चार येळेकं ईचारलय, पण ती नाय म्हणता.


Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *