Zing Zing Zingat Marathi Song Lyrics

आर उर्रात होती धडधड लाली अंगावर आली।
अन अंगात भरली हि प्रीतीची बाधा झाली
आता अधीर झालोया.. मग बधीर झालोया
अन तुझ्याच साठी बनून मजनु मागे आलोया
आन उडतोया बुंगाट पळतोया चिंगाट रंगात आलोया
झाल झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
सारं झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग…झिंगाट

फार उतावीळ झालो गुडघ्या बाशिंग बांधल
तुझ्या नावच मी इनिशिअल ट्याटू न गोंदल
हात भरून आलोया लई दुरून आलोया
अन करून दाढी भारी परफ्युम मारून आलोया
आग समद्या पोरात म्या लई जोरात रंगात आलोया
झाल झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
सारं झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट झिंग झिंग झिंग…झिंगाट

समद्या गावाला झालीया माज्या लगनाची घाई
कधी व्हन्नार तू रानी माज्या लेकराची आई
आता तर्राट झालुया … तुझ्या घरात आलुया
लई फिरून बांधा वरून आलोया कल्टी मारून आलुया
आगं धीन्च्याक जोरात , टेक्नो वरात … दारात आलूया …
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
सारं झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट सारं झिंगाट झिंग


View All New Marathi Songs Lyrics


Zing Zing Zingat Marathi Song Video

Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *