Marathi WhatsApp Messages

पंगतीत मीठ वाढणारा परत येत नाही तसेच काही माणसं देखील आयुष्यातून एकदा निघून गेले की परत येत नाहीत.बहुदा ते गेल्यावरच त्यांची किंमत कळते.

का घडतं असं??
मिठाचं महत्व जेव्हा पानात असतं तेव्हा कळतच नाही.कारण त्यावेळी माणसाचं लक्ष पानात येणाऱ्या गोड पदार्थावर असतं.तो पदार्थ कुठला, कसा, त्याची चव कशी, तो चांगल्या तुपापासून बनवलाय का? ते खाऊन आपल्याला काही त्रास होऊ शकतो का?? हे काहीच माहीत नसतं तरी देखील तो गोड पदार्थ हवासा असतो. कारण मोह. असं म्हणतात की संकट हे नेहमी सुंदर रूप घेऊनच येतं.

त्या गोड पदार्थाच्या मोहापायी ताटातल्या मिठाकडे जराही लक्ष जात नाही. कारण आपण त्याला कुठेतरी गृहीत धरायला लागतो.त्याचा खारटपणा नकोसा वाटतो. ते आपल्या पानातील इतर पदार्थात मिक्स होऊ नये म्हणून आपणच त्याला स्वतःहून बाजूला करतो. त्यात कधी वाटीतील रस्सा भाजी वगैरे सांडली तर ते पानात असून देखील उपयोग नसतो.

नको वाटतात ना आपल्या आयुष्यात अशी मिठासारखी माणसं? कारण ती तुमच्या चांगल्यासाठी सल्ला देतात, कधी हक्काने कान धरतात तर कधी पोटतिडकीने समजावून सांगतात. नकोच वाटतात, कारण त्यावेळी गोड पदार्थाची झिंग चढलेली असते. त्याशिवाय पानातील इतर पदार्थ दिसत नाही तर वाटीमागे असलेलं ते एवुढंस मीठ काय दिसणार ना?? पण जेव्हा तोच गोड पदार्थ खाऊन तड लागते ना तेव्हा पाण्याच्या ग्लास मध्ये लिंबाची फोड पिळली जाते आणि हात आपसूक मीठ शोधायला लागतो. कारण त्याशिवाय खाल्लेलं अन्न पचणार कसं??

म्हणून देवाने वाढलेल्या ह्या आयुष्यरूपी पानात प्रत्येक व्यक्तीला महत्व असतं आणि ते द्यावं. आपल्याला ती व्यक्ती आवडो की न आवडो ती आयुष्यात आलीय ना म्हणजे नक्कीच मागील जन्माचा संबंध असतो आणि मिठासारखी माणसं तर नक्कीच ओळखावी भलेही ती तुमच्या आयुष्यात महत्वाचे नसतीलही पण निदान वाईट तर करणार नाहीत ना?


निरनिराळ्या लोकांनी सांगितलेल्या खोट्या गोष्टी

१) जिवलग मित्राने सांगितलेली खोटी गोष्ट
ती तुझ्याकडेच बघतेय

२) बस कंडक्टर ने सांगितलेली खोटी गोष्ट
मागची गाडी रिकामी आहे, त्यात बसा

३) आईबाबांनी सांगितलेली खोटी गोष्ट
फक्त दहावीपर्यंत अभ्यास कर, नंतर मज्जाच मज्जा

४) सर्वांनीच सांगितलेली खोटी गोष्ट
घर, गाडी आपण एकदाच घेतो, त्यामुळे पैशाचा विचार करू नको

५) राजकारण्यांनी सांगितलेली खोटी गोष्ट
केंद्रात आणि राज्यात एकच सरकार असलं की विकास होतो

६) नव्याने नोकरीला लागलेल्या मित्राने सांगितलेली खोटी गोष्ट
पगार कमी आहे, पण शिकायला खूप मिळतं

७) बॉसने प्रमोशन नाकारताना सांगितलेली खोटी गोष्ट
मी तुझ्यासाठी खूप भांडलो, पण काही उपयोग झाला नाही

८) मुलगी बघायला गेल्यावर सासरच्यांनी सांगितलेली खोटी गोष्ट
पोहे मुलीनेच बनवलेत

९) मुलाने लग्नाआधी मुलीला सांगितलेली खोटी गोष्ट
मी Occasionally ड्रिंक्स घेतो

१०) पारितोषिक वितरणाच्या वेळी परीक्षकांनी सांगितलेली खोटी गोष्ट
माझ्यासाठी सर्वच जण विजेते आहेत

११) कपड्याच्या दुकानातील सेल्समनने सांगितलेली खोटी गोष्ट
हा रंग तुमच्यावर उठून दिसतो

१२) “टेबल पार्टनर” ने सांगितलेली खोटी गोष्ट
बिअर म्हणजे दारू नव्हे

आणि सर्वात कळस म्हणजे
१३) नवर्‍याने बायकोला सांगितलेली खोटी गोष्ट
तू माहेरी गेलीस की मला मुळीच चैन पडत नाही.


वर्गात शिक्षकांनी विचारले: प्रेमाचे जगातील सर्वश्रेष्ठ प्रतीक कोणते ?

बहुतेक सर्व विद्यार्थ्यांनी एका सुरात उत्तर दिले: ताजमहाल

फक्त एक विद्यार्थी म्हणाला: रामसेतू !

शिक्षकांनी चिडून विचारले: कसे ?

विद्यार्थी म्हणाला : रामसेतू प्रभू श्रीरामांनी आपल्या पत्नीला पुन्हा आणण्यासाठी बांधला आणि तो सेतू बांधायचे काम झाल्यावर त्यांनी स्वार्थीपणे बांधकाम करणाऱ्या वानरांचे हात नाही कापले, तर त्यां सर्वांना आपल्या बरोबर प्रेमाने अयोध्येला घेऊन गेले आणि आपल्या राज्यात मानाचे स्थान दिले

शिक्षक आणि इतर विद्यार्थी सुन्न झाले. आपण आपल्या इतिहास आणि पौराणिक वाङमयाकडे नव्या दृष्टीने पहायची गरज आहे


WhatsApp अभंगवाणी
एकाचा मेसेज घ्यावा । त्वरित दुसऱ्यासी धाडावा ।
खंड पडो न द्यावा । क्षण एका
लोक म्हणोत कोण हा प्राणी । मेसेज धाडतो क्षणोक्षणी ।
निरुद्योगी की बिनकामी । हा कवण असे
ऐसा मिळवावा लौकिका । तरीच म्हणावे सार्थका ।
अन्यथा जीणे निरर्थका । होतसे लोकी


WhatsApp वाणी
जे जे आपणासी ठावे । त्वरित दुसर्यांसी पाठवावे
येडे करून सोडावे सकळ जन


रोज WhatsApp वर येणार Good Morning मेसेज जेव्हा अचानक बंद होतो
१ ला दिवस : विसरला वाटतं
२ रा दिवस : बाहेरगावी गेला असेल
३ रा दिवस : आजारी तर नसेल ना?
४ था दिवस : नक्की काहीतरी गडबड असणार
तुमचा केवळ एक Good Morning मेसेज सुद्धा तुम्ही सोबत असल्याची पावती देऊन जातो

 


WhatsApp Messages Marathi


 

अनुभवाने एक शिकवण दिली आहे
कुणाच्या चुका उणीवा शोधत बसू नका, नियती बघून घेईल हिशोब तुम्ही करू नका
काही जिंकण बाकी आहे, काही हरण बाकी आहे, अजूनही आयुष्याचे पूर्ण सार बाकी आहे.
आपण चाललोय आपल्या ध्येय पूर्ती कडे, आपण पहिल्या पानावर आहोत, आजून संपूर्ण पुस्तक बाकी आहे


जो चांगल्या वृक्षाचा आधार घेतो त्याला चांगली सावली लाभते,
म्हणून नेहमी चांगल्या व्यक्तींच्या सहवासात राहणे योग्य!
स्वतःसाठी सुंदर घर करणे हे प्रत्याकाचे एक स्वप्न असते पण,
एखाद्याच्या मनात घर करणे यापेक्षा सुंदर काहीच नसते!

 


Whatsapp Msg Marathi


 

सत्य आणि स्पष्ट बोलणारा कडू वाटत असला तरी तो धोकेबाज कधीच नसतो ….
त्यामुळेच तर चांगल्या रस्त्याला गतिरोधक आणि चांगल्या व्यक्तीला विरोधक हे असतातच


समाधान म्हणजे एक प्रकारचे वैभव असून ते अंतःकर्णाची संपत्ती आहे …
ज्याला हि संपत्ती सापडते तो खरा सुखी होतो …
दुसऱ्याच हिसकावून खाणाऱ्याचे पोट कधीच भारत नाही आणि
वाटून खाणारा कधी उपाशी राहत नाही

 


Whatsapp Messages in Marathi


 

कोणत्याही मनुष्याची सध्याची स्थिती पाहून त्याच्या भविष्याची खिल्ली उडवू नका कारण
काळ इतका ताकदवान आहे की तो एका सामान्य कोळश्यालाही हळू हळू हिरा बनवतो


ज्या माणसामध्ये दुसऱ्याला मोठे होताना बघायचे सामर्थ्य आणि
दुसऱ्याला मोठे करायची उर्मी आस्ते तीच माणसे खऱ्या अर्थाने
खूप मोठ्या उंचीवर जाऊन यशाचे शिखर सर करतात ….


नातं ते टिकते ज्यात शब्द कमी आणि समाज जास्त,
तक्रार कमी आणि प्रेम जास्त, अपेक्षा कमी आणि विश्वास जास्त आसतो

 


WhatsApp SMS Marathi


 

सत्य हि अशी एक श्रीमंती आहे की जी एकदाच गुंतवणूक करून आयुष्यभर उपभोगता येते.
पण “असत्य” हे असे कर्ज आहे ज्यामुळे तत्काळ सुख मिळतं परंतु आयुष्यभर त्याची परतफेड करावी लागते …


माणसांची नाती हि गोंडस रोपांसारखी असतात…
रोपांना प्रेमाने पाणी घातले, जिव्हाळ्याचे जिवामृत दिले, सन्मानाचा सूर्यप्रकाश दिला तर, रोप बहरू लागतात,
यात काटकसर केली की ती कोमजू लागतात,
चला नाती रोपांप्रमाणे फुलवू या अन येणारा प्रत्येक क्षण आनंदात घालवूया

 


Marathi Messages For Whatsapp


 

समस्या नावाची वस्तूच अस्तित्वात नसते…
एक विशिष्ट परिस्थिती निर्माण होते आणि त्यात तारतम्याने वागायचे असते.


त्याचप्रमाणे एक माणूस दुसऱ्या माणसाच्या
संदर्भात एका ठराविक मर्यादे पर्यंतच विचार करू शकतो किंवा मदत करू शकतो.


म्हणून एवढ्यासाठीच कुणालाही बदलणाऱ्या खटाटोपात माणसाने पडू नये.
असह्य झालं तर अलिप्त व्हावं, उपदेशक होऊ नये.
दुसऱ्याचे प्रश्न सोडवताना तुम्ही त्याची बुद्धी वापरून त्या समस्येकडे बघूच शकत नाही. तुम्ही तुमचाच तराजू वापरता.

 


WhatsApp SMS Marathi


 

काल एका फळ विक्रेत्याकडे थांबलो होतो.
मी विचारले: आज काय भाव आहे द्राक्षाचा?
तो म्हणाला: साठ रुपये किलो
जवळच सुट्टी द्राक्षे ठेवलेली होती. मी त्याला विचारले: ह्यांचा काय भाव?
तो म्हणाला: पंचवीस रुपये किलो
मी विचारले इतका कमी कां?
तो म्हणाला: साहेब, ही खूप चांगली द्राक्षे आहेत पण आपल्या घडातून तुटलेली आहेत.
मी समजून गेलो… आपल्या जवळच्यांपासून वेगळे झाल्यावर आपली किंमत कमी होऊन जाते,
म्हणून एकसंघ राहा


तुमच्यासाठी कोणी पैसे खर्च करेल तर कोणी वेळ खर्च करेल
जो वेळ खर्च करेल त्या व्यक्तीला अधिक महत्त्व आणि सन्मान द्या कारण
ती व्यक्ती तुमच्यासाठी आपल्या जीवनातील ती वेळ खर्च करत असतो जी त्याला कधीही परत मिळणार नाही


ठेचा तर लागत राहतीलच ती पचवायची हिम्मत ठेवा
कठीण प्रसंगात साथ देणाऱ्या माणसांची तुम्ही किंमत ठेवा

 


Marathi Messages for Whatsapp


 

पैसे असणाऱ्या श्रीमंत आणि प्रतिष्ठित माणसाकडेच आदराने पाहू नका
जगातील सर्व महान आणि प्रचंड कामे गरिबांनीच केली आहेत


Best WhatsApp Marathi Messages to Share With Your Friends!

After a long and busy day, some chit-chat with your best friends can definitely get you going and relieve you off stress! Doing timepass with friends and sending them funny WhatsApp messages in Marathi is indeed a lovely combination. The fun gets doubled and magnified as the messages are in your spoken language or your mother tongue, i.e. Marathi.

Yes, Marathi Planet brings to you the best Marathi messages for WhatsApp to share. We all know that any joke cracked in your native language is much funnier than cracked in English. We have the best WhatsApp MSG in Marathi to share and put as your status. We have a range of messages, from funny and crisp jokes to great Marathi poeams and shayris in Marathi. We also have lovely, short and sweet WhatsApp SMS in Marathi that will put a smile on your loved ones’ faces every day Send them to your chuddy buddies or someone special, or to your families and relatives. Here is the time to be a Pakka Maharashtrian…

 

Marathi bola, Marathi share karaa

 

All you have to do is just copy-paste these messages and broadcast them in your WhatsApp stories or groups and enjoy! For more WhatsApp messages in Marathi messages, check our messages on different festivals, occasions and greeting messages (good morning, good evening, good night etc.). So without any further ado, we present to you our WhatsApp messages in Marathi.

Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *