Swami Vivekananda Suvichar in Marathi

व्यक्तिमत्व सुंदर नसेल तर दिसण्याला काहीच अर्थ नाही, कारण सुंदर दिसण्यात आणि सुंदर असण्यात खूप फरक असतो


दिवसात तुम्हाला एकही समस्या आली नसेल तर तुम्ही चुकीच्या रस्त्याने जात आहात असे समजावे


देखणेपणावर जाऊ नका, सौंदर्यला कोमजण्याचा शाप असतो


जी व्यक्ती तुमच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवू शकते तीच तुमच्या आयुष्याला अर्थ देऊ शकते


निर्भयता हेच यशाचे खरे रहस्य आहे

 


Swami Vivekananda Marathi Suvichar


 

परमेश्वर नेहमी कृपाळूच असतो. जो अतयंत शुद्ध अंतःकरणाने त्याची मदत मागतो त्याला ती निश्चितपणे मिळत असते


देशातील दारिद्रय आणि अज्ञान घालविणे म्हणजे ईश्वराची सेवा आहे


संकटाची अभेद्य भिंत उभी राहिली तरी ती भेदून त्यातून मार्ग काढणारे चारित्र्यच असते


उठा, जागे व्हा आणि उद्दीष्ट साध्य होईपर्यंत थांबू नका


जे इतरांसाठी जगतात तेच जगतात

 


Swami Vivekananda Charoli in Marathi


 

 

आपण स्वतःच स्वतःच्या नशिबाचे निर्माता आहोत


जे काही आपल्याला कमकुवत करते – ते विष, शारीरिक, बौद्धिक किंवा मानसिक ते  विषसमजून त्यागुण द्या


विचार करा, काळजी करू नका, नवीन कल्पनांना जन्म द्या


जग एक विशाल व्यायामशाळा आहे जिथे आपण स्वतःला सामर्थ्यवान बनविण्यासाठी आलो आहोत


हृदयाचे आणि मनाच्या संघर्षात हृदयाचे ऐका

 


Good Thoughts of Swami Vivekananda in Marathi


 

 

कशाचीही भीती बाळगू नका तुम्ही आश्चर्यकारक काम कराल निर्भयता हे एका क्षणात अंतिम आनंद आणते


जोपर्यंत आपण स्वतःवर विश्वास ठेवत नाही तोपर्यंत तुम्ही भगवंतावर विश्वास ठेवू शकत नाही


बाह्य स्वभाव हा आंतरिक स्वभावाचा फक्त एक मोठे रूप आहे


धन्य आहेत ते शरीर इतरांची सेवा करण्यात नष्ट होते

 


Swami Vivekananda Quotes in Marathi


 

 

माणसाची सेवा करा. देवाची सेवा करा


Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *