Sorry SMS Messages in Marathi

बोलण्याच्या ओघात भलतंच बोलुन गेलो आणि आता तू बोलायलाही तयार नाहीस
क्षमस्व! किमान हे वाचुन तरी मला माफ कर


मी तुझ्या आयुष्यात आल्यामुळे तुला खुप त्रास झाला
Sorry!! ही चुक पुन्हा नाही करणार


आरे मित्रा मला विसरू नकोस
या हसऱ्या चेहऱ्याला कधी रडवू नकोस
कधी तुला माझी एखादी गोष्ट आवडली नाही
तरी माझ्यापासून दूर होऊन मला शिक्षा देऊ नकोस

 


I Am Sorry Messages in Marathi


 

असेन तुझा अपराधी, फक्त एकच सजा कर..
मला तुझ्यात सामावून घे, बाकी सर्व वजा कर


चुकी कोणाचीही असूदे नेहमी सॉरी तीच व्यक्ती बोलते,
ज्याला त्या नात्याची सर्वात जास्त गरज असते


चुकलो मी, आता काय आयुष्यभर बोलणार नाहीस का?
चल आता मी तुझी जाहीर माफी मागतो, आता तरी बोल

 


Sorry MSG in Marathi


 

कसे तुला समजावू एकदाच सांग ना
माझी चूक, माझा गुन्हा एकदाच सांग ना


अजानतेपणी मी तुला दुखावलं
मी माझी चुक मान्य करतो.
तुही माझी चुक माफ करशील हीच अपेक्षा
Sorry from my Heart

 


Sorry Status in Marathi


 

राग त्याच व्यक्ती वर करावा ज्याला आपण आपलं मानतो
आणि प्रेम त्याच्यावर करावं की जो त्याची चूक नसताना ही आपल्याला सॉरी बोलतो
कारण त्याला Sorry पेक्षा तूमच्याशीं नात महत्त्वाचे वाटत असते


अबोल किती राहशील प्रिये कधीच नाही सांगणार का?
मनातले भाव तू सारे मनातच ठेवणार का?


चूक नसतांनाही, जी व्यक्ती Sorry बोलते,
तिला स्वतःच्या इगोपेक्षा, आपलं नातं जास्त महत्वाचं असतं

 


Sorry SMS in Marathi


 

मी काही बोलत नाही याचा अर्थ मी चुकलोय असा नाही
मी तुझ्यासाठी शांत आहे कारण तुला गमवायची माझ्यात हिम्मत नाही


मी केलेल्या चुकांमुळे तु दुखावणे साहजीकच आहे
मोठे पणाने माफ करशील हीच एक विनंती आहे


तुझ्या चेहऱ्यावरचा राग तुझ्यासारखाच गोड आहे
म्हणूनच माझ्या मनाची तुझ्याकडे ओढ आहे
तुझ्या अबोलेपणाचे कारण माझ्यावरचा राग आहे
मी अबोला कसे राहू, तुझ्याशिवाय मला कोण आहे


आपल्याला मुळात काही व्यक्तीकडून Sorry ची अपेक्षा नसतेच
त्या व्यक्तीने परत तीच चूक करू नये एवढीच अपेक्षा असते


असे नटे टिकते ज्यात शब्द कमी आणि समज जास्त असते
तक्रार कमी आणि प्रेम जास्त असते
अपेक्षा कमी आणि विश्वास जास्त असतो
I am Sorry


Apologise to Your Loved Ones With our Sorry Messages in Marathi!

Well, we all get into fights or quarrels at some point in time with our families, friends and loved ones. And when the relationship with the opposite person is of blood or just too close, then you do not even see who’s mistake it was, you just say sorry, hug and makeup!

 

We know the value of relationships, that is why we at Marathi Planet bring to you, some wonderful Sorry msg in Marathi for apologies. Apologize to your loved ones in your own native language through sorry SMS in Marathi. Because there is no language that is more touching than your mother tongue. We have some wonderful sorry messages in Marathi that you can send to everyone you have hurt in the past. You can use these as your WhatsApp status and we are fully sure it will definitely melt their hearts and bring you even closer to all of them.

 

We have all types of Marathi sorry messages and status for your best friend, boyfriend, girlfriend, relatives, husband, wife etc. We have sad and touching sorry msg for husband or wife or even loving and affectionate sorry msg for gf / bf in Marathi language in a way you mean to. All you need to do is just copy sorry Marathi msg and paste to whichever person you want to say sorry! You can also use these messages as your WhatsApp statuses and story messages to woo your loved ones.

 

Marathi Planet is with you in every walk of your life, be it happiness or sorrow. That is why, without much ado, we bring to you these wonderful “Sorry Messages in Marathi”. So here you go!

Liked it? Share with your friends...

5 thoughts on “Sorry SMS Messages in Marathi

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *