Sorry SMS Messages in Marathi

बोलण्याच्या ओघात भलतंच बोलुन गेलो आणि आता तू बोलायलाही तयार नाहीस
क्षमस्व! किमान हे वाचुन तरी मला माफ कर


मी तुझ्या आयुष्यात आल्यामुळे तुला खुप त्रास झाला
Sorry!! ही चुक पुन्हा नाही करणार


आरे मित्रा मला विसरू नकोस
या हसऱ्या चेहऱ्याला कधी रडवू नकोस
कधी तुला माझी एखादी गोष्ट आवडली नाही
तरी माझ्यापासून दूर होऊन मला शिक्षा देऊ नकोस


असेन तुझा अपराधी, फक्त एकच सजा कर..
मला तुझ्यात सामावून घे, बाकी सर्व वजा कर


I Am Sorry Messages in Marathi


चुकी कोणाचीही असूदे नेहमी सॉरी तीच व्यक्ती बोलते,
ज्याला त्या नात्याची सर्वात जास्त गरज असते


चुकलो मी, आता काय आयुष्यभर बोलणार नाहीस का?
चल आता मी तुझी जाहीर माफी मागतो, आता तरी बोल


कसे तुला समजावू एकदाच सांग ना
माझी चूक, माझा गुन्हा एकदाच सांग ना


अजानतेपणी मी तुला दुखावलं.
मी माझी चुक मान्य करतो.
तुही माझी चुक माफ करशील हीच अपेक्षा
Sorry from my Heart


Sorry Status in Marathi


राग त्याच व्यक्ती वर करावा ज्याला आपण आपलं मानतो
आणि प्रेम त्याच्यावर करावं की जो त्याची चूक नसताना ही आपल्याला सॉरी बोलतो
कारण त्याला Sorry पेक्षा तूमच्याशीं नात महत्त्वाचे वाटत असते


अबोल किती राहशील प्रिये कधीच नाही सांगणार का?
मनातले भाव तू सारे मनातच ठेवणार का?


चूक नसतांनाही, जी व्यक्ती Sorry बोलते,
तिला स्वतःच्या इगोपेक्षा, आपलं नातं जास्त महत्वाचं असतं


मी काही बोलत नाही याचा अर्थ मी चुकलोय असा नाही
मी तुझ्यासाठी शांत आहे कारण तुला गमवायची माझ्यात हिम्मत नाही


Apologise to Your Loved Ones With our Sorry Messages in Marathi!

Well, we all get into fights or quarrels at some point of time with our families, friends and loved ones. And when the relationship with the opposite person is of blood or just too close, then you do not even see who’s mistake it was, you just apologize, hug and make up!

We know the value of relationships, that is why we at Marathi Planet bring to you, some wonderful Sorry messages in Marathi for apologies. Apologise to your loved ones in your own native language, Marathi through us. Because there is no language that is more touching than your mother tongue. We have some wonderful sorry messages in Marathi that you can send to everyone you have hurt in the past. And we are fully sure it will definitely melt their hearts and bring you even closer to all of them.

We have all types of Marathi sorry messages. We have sad and touching messages or even loving and affectionate messages to apologize in a way you mean to. All you need to do is just copy them and paste to whichever person you want to say sorry! You can also use these messages as your WhatsApp statuses and story messages to woo your loved ones.

Marathi Planet is with you in every walk of your life, be it happiness or sorrow. That is why, without much ado, we bring to you these wonderful “Sorry Messages in Marathi”. So here you go!


4 thoughts on “Sorry SMS Messages in Marathi

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *