Re Hindbandhava Thamb Ya Sthali

रे हिंदबांधवा, थांब या स्थळीं अश्रु दोन ढाळीं,
ती पराक्रमाची ज्योत मावळे इथे झाशिवाली ।। धृ ।।

तांबेकुलवीरश्री ती,
नेवाळकरांची कीर्ति,
हिंदभूध्वजा जणु जळती,
मर्दानी राणी लक्ष्मीबाई मूर्त महाकाली ।। १ ।।

घोड्यावर खंद्या स्वार,
हातात नंगि तर्वार,
खणखणा करित ती वार,
गोर्‍यांची कोंडी फोडित, पाडित वीर इथे आली ।। २ ।।

कडकडा कडाडे बिजली,
शत्रुंची लष्करे थिजली,
मग कीर्तिरूप ती उरली,
ती हिंदभूमिच्या पराक्रमाची इतिश्रीच झाली ।। ३ ।।

मिळतील इथे शाहीर,
लववितील माना वीर,
तरू, झरे ढाळीतील नीर,
ह्या दगडां फुटतील जिभा कथाया कथा सकळ काळीं ।। ४ ।।

कवी : भा. रा. तांबे


View All Marathi Deshbhakti Kavita

Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *