Oon Paus Zee Marathi Serial Title Song

ऋतु सोबतीने सारी जुनी झाडे नवी होता
पानेफुले सांगतात ऊन-पावसाची कथा

सुख सोसावे उन्हाचे, दु:ख पावसाळी गावे
अशा सोसण्याला द्यावी किती नवी-जुनी नावे
अशा जगण्याची सय किती भावी होता होता
ऊन पावसाची कथा, ऊन पावसाची कथा

जसा वारा हेलावून सांगे वादळाची व्यथा
ऊन पावसाची कथा, ऊन पावसाची कथा


View All Marathi Serial Title Songs

Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *