Naam Tujhe Gheta Deva Marathi Song Lyrics

नाम तुझे घेता देवा, होई समाधान
तुझ्या पदी लागो माझे, तन-मन-ध्यान

सूत्रधार तू विश्वाचा, तुझे गूढ ज्ञान
कालगतीचे फिरविशी चक्र ते महान
मिळे मोक्ष तुझिया नामे, देशी ऐसे दान

काम-क्रोध-माया भुलवी, मन धाव घेई
आशा-निराशेचे फेरे जगी ठायीठायी
आहे तूच अंतर्ज्ञानी, तुला सर्व जाण

बंधु-माय-बापा लागे आस दर्शनाची
दत्ता म्हणे ऐका नाथा हाक पामराची
अल्प बुद्धी माझी देवा, भक्त मी रे सान

गीत – दत्ता पाटील
संगीत – मधुकर पाठक
स्वर – प्रल्हाद शिंदे


View All Marathi Bhakti Geet Lyrics

Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *