Marathi Inspirational Motivational SMS Messages

एक आंधळा माणूस मंदिरात गेला. मंदिरात दर्शन घेत असलेले लोक त्याला बघून म्हणाले, दर्शनाला आलाय देवाला बघु शकणार का? आंधळा म्हणाला, काय फरक पडतोय माझा देव तर मला पाहतोय ना.. “दृष्टी नाही तर दृष्टीकोन चांगला पाहिजे”


माणसाला चमकायचंच असेल तर त्याला स्वतःचाच प्रकाश आणि
झळकायचे असेल तर स्वतःचेच तेज निर्माण करता आले पाहिजे


झाडावर बसलेला पक्षी फांदी हल्ल्या नंतरही घाबरत नाही
कारण त्याचा फांदीवर नाही तर स्वतःच्या पंखावर विश्वास असतो


मोती बनून शिंपल्यात राहण्यापेक्षा दवबिंदू होऊन चातकाची तहान भागविणे जास्त श्रेष्ठ


जीवनात एकदा ध्येय निर्धारित केल्यानंतर पुन्हा मागे वळुन पाहू नका,
कारण पुन्हा पुन्हा मागे वळुन पाहणारे इतिहास घडवीत नसतात.


चुका सुधारण्यासाठी ज्याची स्वत:शीच लढाई असते त्याला कोणीच हरवू शकत नाही.


तुमच्याकडे बघून भूंकणा-या प्रत्येक कुत्र्याकड़े लक्ष देत बसलात
तर तुम्ही तुमच्या ध्येयापर्यंत कधीच पोहचु शकणार नाही.


जे आजवर तुमच्याकडे काहीच नव्हतं अस काही तुम्हाला हवे आहे
मग आजवर जे काहीच केले नाही अस काही तरी करण्याची तयारी ठेवा.


ज्या पायरीचा सहारा घेऊन आपण पुढची पायरी घाठ्ली आहे,
त्या पायरीला कधीच विसरू नये. कारण त्या पायरीचा आधार
घेतला नसता तर आपण पुढची पायरी कधीच ओलांडू शकलो नसतो


जो तुमच्या प्रगतीवर जळतो त्याच्या तिरस्कार कधीच करू नका,
कारण तो स्वतःपेक्षा तुम्हाला उत्कृष्ट व्यक्ती समजून जळत असतो
जीवनात चांगला माणूस होण्यासाठी एवढाच करा
चुकेल तेव्हा माफी मग अन कुणी चुकलं तर माफ करा


मी हरलो म्हणू नकोस, याचवेळी हरलोय म्हण, पुन्हा जग जिंकण्यासाठी येतील कितीतरी क्षण
एकटा उरलो म्हणू नकोस, सध्या एकटा आहे म्हण, आयुष्य संपले नाही अजून भेटतील कितीतरी जन
मी थकलो म्हणू नकोस, जरा दम घेतोय म्हण, पुन्हा झेप घेण्यासाठी पेटून उठेल एकेक कण


ज्योतीचा वापर योग्य केला तर अनेकांचे आयुष्यं उजळते
पण याच ज्योतीला अहंकाराचा वारा लागला तर वनवा पेटतो
जो चांगल्या वृक्षाचा आधार घेतो त्याला चांगलीच सावली लाभते
म्हणून नेहमी चांगल्या व्यक्तींच्या सहवासात राहणे योग्य


आयुष्य जर तुम्हाला मागे खेचत असेल तर तुम्ही नक्कीच खूप पुढे जाणार आहात
कारण घानुष्याचा बाण लांब जाण्यासाठी आधी मागेच खेचावा लागतो

Liked it? Share with your friends...

3 thoughts on “Marathi Inspirational Motivational SMS Messages

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *