Marathi Charolya On Marriage

लग्न म्हणजे केवळ अडीच अक्षरे नव्हेत. लग्न म्हणजे सात पावलांनी जोडले जाणारे जन्मो जन्मांचे नाते. प्रत्येकाच्या आयुष्यात येणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आणि एक अनोखा मनस्वी प्रसंग. आशा या लग्नाच्या भावना चार वाक्यात मांडण्याचा प्रयत्न म्हणजेच Lagnachya Charolya.


Lagnachya Charolya


लग्न म्हणजे… जुळलेले बंध
लग्न म्हणजे… नवे अनुबंध


 

Liked it? Share with your friends...

2 thoughts on “Marathi Charolya On Marriage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *