Tyanchyahi Jeewanala Uddesh Aahech

त्यांच्याही जीवनाला उद्देश आहेच!   एकदा बसमधून प्रवास करत होते… अचानक बससमोर काही तृतीयपंथी आडवे आले… त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने टाळ्या वाजवत बसमधे शिरले आणि

Liked it? Share with your friends...
Read more

Mala Mobile Vhaychay

मला मोबाईल व्हायचंय!   “मला पुनर्जन्म मिळाला तर मी मोबाईल होईन, कारण आई, बाबा, दीदी सगळेच सकाळी उठले की आधी त्यांचा मोबाईल शोधता.. कधीकधी

Liked it? Share with your friends...
Read more

Lagna Mhanje Nemaka Kay?…

लग्न…लग्न म्हणजे नेमकं काय? लग्न म्हणजे नेमकं काय? दोन अनोळखी जीव, प्राक्तनाने एकमेकांना भेटलेले एकमेकांचा जीव होऊन बसणे म्हणजे लग्न… लग्न म्हणजे माझे हसवणे,

Liked it? Share with your friends...
Read more

Draupadi

धर्मस्थापनेच्या उद्देशानं जन्मलेली दिव्यशक्ती… द्रौपदी   “कुरुवंशाच्या भयावह विनाशाचं कारण मीच का गोविंद? या महाभयानक युद्धात पांडव सोडता महाराज शांतनूच्या कुरुवंशाचे सगळे कुलदीपक बळी

Liked it? Share with your friends...
Read more

Aajarpan Jhukale Premapudhe

आजारपण झुकले त्यांच्या जिवापाड प्रेमापुढे! “डॉ. आईला वाचवा”, आई किंवा मूल दोघांपैकी एकालाच वाचवू शकतो असे समजल्यावर तत्काळ शिरीषने निर्णय घेतला, विद्या परत आई

Liked it? Share with your friends...
Read more

Navra-Baykocha Secret

नवरा बायकोचं सिक्रेट!! विषय- तुझं सिक्रेट माझ्याकडे अगदी सुरक्षित आहे हं! “नशीबवान आहेस तू सुनबाई, असा निर्व्यसनी नवरा मिळाला तुला, माझे संस्कारच होते तसे”!

Liked it? Share with your friends...
Read more

Agle Janam Mohe Bitiya hi Kijo…

अगले जनम मोहें बिटीया ही किजो!! विषय- पुनर्जन्म मिळाला तर!! मी नेहमी म्हणायचे, पुनर्जन्म मिळाला तर मी पुरुषच होईल… नको ते स्त्रीचं आयुष्य, नको

Liked it? Share with your friends...
Read more

Aayushya Navache Kandepohe…

आयुष्य नावाचे कांदेपोहे.. काही दिवसांपूर्वी सहज आपलं घरी बसून कंटाळले आणि बाळ झाल्यापासून स्वतःसाठी असा वेळच मिळत नव्हता म्हणून नवरोबाला म्हंटल,दोन दिवस जरा फिरून

Liked it? Share with your friends...
Read more

Sunecha Baalantpan…Kunachi Jababdaari?

सुनेचं बाळंतपण… कुणाची जबाबदारी? “कसला गोड आहे गं चित्रा तुझा नातू! अगदी बापावर गेलाय हं!” रमा काकू म्हणाल्या. मधेच अजून बायकांचे बोलणे सुरू होते

Liked it? Share with your friends...
Read more