Kuhu Kuhu Man Bole Star Pravah Serial Title Song

कुहु कुहु मन बोले खरेखुरे क्षण हे
निळेनिळे घन ओले कुठे कसे वळले

उधाण लाटा कुठे निघाल्या सोडुनी किनारे
नशीब माझे फिरून वेडे तुझ्यापाशी आले

नवीन हा रस्ता मला हवी तुझी साथ
जगू दे आजचे कशाला उद्याची बात ?

जिथेजिथे नेशील तू, तिथेतिथे येईन मी
ऊन कालचे पुसुनी पाऊसगाणे गाईन मी

जुळल्या रेषा नशिबाच्या येता हाती हात
जगू दे आजचे कशाला उद्याची बात ?

नको जाऊ तू दूर मनी उठे काहूर
सावली ही स्पर्शाची सोबतीस हे सूर

इतके सुंदर स्वप्‍न हवेसे, हवी हीच रात
जगू दे आजचे कशाला उद्याची बात ?


View All Marathi Serial Title Songs

Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *