Chunnuk Chunnuk Taal Vajavi Marathi Song Lyrics

छुन्‍नुक छुन्‍नुक टाळ वाजवी पाटामधलं पाणी
रानपांखरासंगं गातो तुझी विठ्ठला, गाणी

मोत्यांच्या कणसांत डोलते तुझे देखणे रूप
निळंसावळं धुकं भोवती कुणी फिरवला धूप
ही भक्तीची फुलं उमलली विठू, तुझ्या चरणीं

पंख उभारून ऊस उभा हा, मोर जसा डोलतो
मुळा नि कांदा-कोथिंबिरिंतून विठू बघा नाचतो
घाम गाळिता रोप सुखावे, विठू तुझी करणी

मातीमधला अबीरबुक्का रोज लावितो भाळी
तुझं नाव मी घेता देवा, पान वाजवी टाळी
विठ्ठल अवघा झाला मळा, ओठी अभंगवाणी

गीत – श्रीकांत नरुले
संगीत – बाळ पळसुले
स्वर – श्रीकांत पारगांवकर
चित्रपट – फुकट चंबू बाबुराव


View All Marathi Bhakti Geet Lyrics

Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *