Blank Aashirvad

असाच एक दिवस मनासारखा पार पडला
जरा कुठे टेकतो तोच देव उभा राहिला
म्हणाला केव्हापासून लक्ष्य आहे तुझ्यावर
फार मेहनत घेतोस तू तुझ्या कामावर

मी आज तुझ्यावर प्रसन्न झालो आहे
बोल काय आशीर्वाद हवा आहे
देवाला म्हटलो काय ते समजून देऊन टाक
देव म्हणाला, “वेड्या मनात असेल ते मागून टाक”

विचार करून सांगेन म्हटलो तर त्याला घाई होती
दुसऱ्या दिवशी बोलावून येईल याची खात्री नव्हती
विचार केला आणि म्हटलो एक “ब्लॅंक” आशीर्वाद दे
जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा कॅश करायची सोय करून दे

तेव्हापासून खिशात एक कोरा आशीर्वाद घेऊन फिरतो आहे
सगळं व्यवस्थित दिलंय देवाने आणखी काय मागू विचार करत आहे

कवी : UNKNOWN


View All Marathi Short Poems

Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *