Bandhan Zee Marathi Serial Title Song

नात्यांना ठाउक असते
हे चालत जाणे रस्ते

वळणावर येता थांबून
मग हळूच वळणे नुसते

घरट्याशी येता सारी
वळणे ही जाती संपून

मातीशी जुळते नाते
वर आकाशाचे बंधन


View All Marathi Serial Title Songs

Liked it? Share with your friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *